Залучення працівників до роботи у вихідні, святкові і неробочі дні та їх компенсація

21.12.2021

Що є вихідним днем?

При п’ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідних дні на тиждень, а при шестиденному робочому тижні — один вихідний день.

Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п’ятиденному робочому тижні, якщо він не визначений законодавством, визначається графіком роботи підприємства, установи, організації, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації, і, як правило, має надаватися підряд з загальним вихідним днем.


Святкові та неробочі дні. Перелік святкових та неробочих днів встановлено ст. 73 КЗпП України.

У яких випадках можливе залучення працівників до роботи у святкові, неробочі та вихідні дні?

Відповідно до трудового законодавства України робота у вихідні дні забороняється. У святкові та неробочі дні за загальним правилом робота не допускається.

Допускаються роботи, припинення яких неможливе через виробничо-технічні умови (безперервно діючі підприємства, установи, організації), роботи, викликані необхідністю обслуговування населення.

Трудовим законодавством визначені випадки, в разі наявності яких можливе залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні:

  • відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;
  • відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна; 
  • виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна робота підприємства в цілому або його окремих підрозділів; 
  • виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

Залучення до роботи у вихідний день у зв’язку з виробничою необхідністю чинним законодавством не передбачене.

Хто не може бути залучений до роботи у вихідні дні?

Кодекс законів про працю України містить заборону на залучення окремих категорій працівників до робіт у вихідні дні. Так, заборонено залучати до такої роботи:

  • працівників, яким не виповнилося вісімнадцять років;
  • вагітних жінок;
  • жінок, які мають дітей віком до трьох років;
  • батьків, які виховують дітей без матері (у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
  • опікунів (піклувальників).

Порядок залучення до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні

Залучення працівників до роботи у вихідні, а також святкові та неробочі дні провадиться за письмовим наказом керівника, у якому зазначається вид компенсації за таку роботу, працівники, відділи, бригади тощо, які залучаються до роботи. Залучення можливе лише у разі наявності дозволу профспілкового комітету підприємства. 

Наказ має бути доведений  до відома всіх працівників, які залучаються до роботи у вихідний день.

Як компенсується робота у вихідні, святкові та неробочі дні?

Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. 

Термін надання іншого дня відпочинку визначається за згодою сторін.  У разі залучення згідно із законодавством до роботи працівників у вихідні дні, у разі якщо за згодою сторін обрано компенсацію іншим днем відпочинку, то робота у вихідний день оплачується в одинарному розмірі, а день відгулу не оплачується.

Слід пам’ятати, що, працівник не має права обрати день відгулу без погодження з роботодавцем. Невихід на роботу може бути розцінений як прогул без поважних причин, що може стати причиною звільнення.

Робота у святкові та неробочі дні оплачується у подвійному розмірі.За бажанням працівника, який працював у святковий і неробочий день, крім подвійної оплати йому також може бути надано інший день відпочинку, що не оплачується та є вихідним днем. Надання іншого дня відпочинку — це додаткова гарантія, яка не передбачає заміни підвищеної оплати за роботу у святкові (неробочі) дні.

обратная связь
Остались вопросы?
Наши юристы проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам