Як зареєструвати новонароджених під час воєнного стану

30.03.2022

У зв’язку із введенням на території України воєнного стану до порядку державної реєстрації новонароджених було внесено тимчасові зміни. Відтепер така процедура є спрощеною та передбачає наступний алгоритм дій:

Крок 1. Отримати від медичного працівника (лікар, фельдшер, акушерка) Медичне свідоцтво про народження за формою № 103/о, затвердженою МОЗ України.

Наразі це єдиний документ, якого достатньо для реєстрації новонароджених під час воєнного стану з одночасним визначенням їх походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові. 

Виняток! Якщо за певних обставин отримати свідоцтво встановленого зразка видається неможливим, то медичний працівник зобов’язаний на кожний випадок народження живої дитини виписати Довідку довільної форми, що підтверджує факт народження дитини. Така Довідка прирівнюється до Медичного свідоцтва про народження та готується у 2-х примірниках (один примірник такої довідки медичний працівник віддає жінці, яка народила дитину, а другий примірник передає на зберігання до відповідного надавача медичної допомоги). В Довідці обов’язково повинні зазначатися:

1) найменування надавача медичних послуг;

2) прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) медичного працівника;

3) прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) жінки, яка народила дитину;

4) дату народження (число, місяць, рік) та стать новонародженого;

5) назва населеного пункту в якому видана довідка;

6) місце народження дитини (за інформацією, що надається жінкою, яка народила дитину, у разі коли місце видачі довідки не збігається із фактичним місцем народження);

7) підпис медичного працівника;

8) дата видачі довідки.

Важливо розуміти, що можливі декілька варіантів підтвердження факту народження жінкою дитини та відповідно видачі документу про це:

1) коли медичний працівник надавав допомогу безпосередньо під час пологів, здійснював перший медичний огляд новонародженого чи проводив перший медичний огляд породіллі після пологів, навіть за межами медичного закладу, то такий медичний працівник (не обов’язково лікар!) заповнює Медичне свідоцтво встановленого зразка чи Довідку без перевірки відомостей, що підтверджують факт вагітності такої жінки (оскільки це було встановлено безпосередньо);

2) коли жінка, яка народила дитину поза закладом охорони здоров’я, згодом звернулась до такого закладу, щоб підтвердити народження нею дитини, то лише лікар такого закладу (обов’язкові спеціальності «Акушерство і гінекологія», «Неонатологія», «Педіатрія», «Терапія», «Загальна практика — сімейна медицина») зможе видати Свідоцтво встановленого зразка (Довідка довільної форми вже не дозволяється), попередньо оглянувши таку жінку разом з дитиною та впевнившись у наявності відомостей про її вагітність (з первинно-облікової медичної документації)

Крок 2. Звернутися до найближчого працюючого відділу Державної реєстрації актів цивільного стану населеного пункту, де немає активних бойових дій та пред’явити уповноваженій особі Медичне свідоцтво про народження за формою № 103/о чи Довідку довільної форми, що підтверджує факт народження дитини.

Звернутися для реєстрації слід невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини. Адміністративний штраф (від 17 до 51 грн) за несвоєчасну реєстрацію можливий виключно за рішенням суду та лише, якщо причини пропуску строку не є поважними. Але оскільки введення воєнного стану є поважною причиною для пропуску багатьох строків, в органу ДРАЦС відсутні підстави для складання адміністративного протоколу з цього приводу.

Відповідна послуга є безкоштовною та надається в день звернення.

Крок 3. Отримати Свідоцтво про народження та додатково Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (довідки) про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька (стосується випадків, коли запис про батька дитини провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім’я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою).
Витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян можуть не видаватися у зв’язку з тимчасовою відсутністю доступу до нього. Натомість для підтвердження підстави запису відомостей про батька видається паперова інформаційна довідка.

обратная связь
Остались вопросы?
Наши юристы проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам