Воєнний стан як форс-мажор

27.04.2022

обставини непереборної сили) — надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

Представники українського бізнесу включають положення про форс-мажор до своїх договорів вже протягом тривалого часу, адже минулий досвід воєнних дій на території України та пандемія показали необхідність врахування непередбачуваних та невідворотних обставин.

Положеннями цивільного та господарського законодавства також передбачено можливість звільнення сторони від відповідальності за порушення зобов’язання внаслідок дії обставин непереборної сили. 

Порядок застосування положень про форс-мажор.

Засвідчення обставини форс-мажору

За визначеним у законодавстві порядком, у разі настання обставин непереборної сили, суб’єкти зверталися за відповідним засвідченням такого факту — сертифікатом, який видає Торгово-промислова палата України (ТПП) та регіональні торгово-промислові палати. 

Такий сертифікат є доказом існування обставин непереборної сили та у сукупності з іншими доказами сприяє звільненню від відповідальності за порушення зобов’язання.

Однак, у зв’язку із введенням 24.02.2022 року воєнного стану на території України Торгово-промислова палата України (далі — ТПП), ухвалила рішення спростити процедуру засвідчення форс-мажорних обставин. 28.02.2022 Торгово-промислова палата України видала лист щодо засвідчення форс-мажорної обставини, яким введений в Україні через військову агресію Російської Федерації воєнний стан визнаний обставиною непереборної сили на всій території України. 

З текстом зазначеного листа можна ознайомитися на офіційному сайті ТПП України.

На сьогодні ще не склалась практика щодо використання такого загального для всіх суб’єктів листа-засвідчення. Якщо ви передбачаєте ймовірність виникнення спору щодо виконання зобов’язань за договором, слід розглянути можливість звернення до ТПП за індивідуальним сертифікатом.

Повідомлення контрагента про виникнення обставини форс-мажору

Законодавство України не встановлює конкретних вимог до терміну, протягом якого потрібно повідомити контрагента про настання форс-мажорних обставин, форми такого повідомлення чи до документів, які додаються на підтвердження.

Зазвичай, сторони передбачають такі умови в договорі. Отже, слід звернути увагу на положення щодо форс-мажору в договорі та виконати за першої можливості всі дії, що ним передбачені. 

Засвідчення причинно-наслідкового зв’язку між обставинами форс-мажору та неможливістю виконання зобов’язання

Факт наявності форс-мажорних обставин дає підстави для звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання (виплати штрафних санкцій). Однак, саме зобов’язання повинно бути виконано, коли обставини, які перешкоджають виконати зобов’язання наразі припинять дію.

У разі виникнення спору щодо порушення зобов’язання сертифікат ТПП може бути використаний як доказ у суді, однак він не має для суду наперед визначеної сили. 

Це означає, що при вирішенні судом питання звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання, враховуватиметься не лише факт наявності форс-мажорної обставини, але й причинно-наслідковий зв’язок між нею та неможливістю виконати зобов’язання. Судом буде враховуватись, які заходи були впроваджені на час воєнного стану на конкретній території, які події відбувалися, чи існувала об’єктивна неможливість виконання стороною своїх конкретних зобов’язань.

Тож, необхідно подбати про збереження всіх доказів неможливості виконання зобов’язання (через мобілізацію працівників, порушення логістичних ланцюжків, пошкодження виробничих потужностей тощо).

Слід зазначити, що сторони можуть вносити зміни до договору за взаємною згодою. Внесення змін зазвичай оформлюється у вигляді додаткової угоди до договору, також договір може передбачати спрощений порядок внесення змін (обмін листами, повідомленнями тощо). 

Таким чином, якщо ви зацікавлені у належному виконання зобов’язання, ви можете узгодити з контрагентом умови відстрочення виконання зобов’язання, перенесення строків виконання зобов’язання.

обратная связь
Остались вопросы?
Наши юристы проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам