Використання житла в підприємницькій дільності

08.07.2021

📌 Відповідно до положень цивільного законодавства власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать закону та володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном на власний розсуд.

Власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом. Однак, якщо мова йде про використання свого житла, існують певні обмеження. 

Тож, чи правомірно використовувати належне вам житлове приміщення для здійснення підприємницької діяльності? 

В житловому законодавстві закріплені основні вимоги до цільового використання будинків і житлових приміщень. Так, дозволено використання таких приміщень для постійного проживання громадян, використання в установленому порядку як службових приміщень і гуртожитків; встановлена вимога використовувати житлове приміщення відповідно до його призначення. Використання житлових приміщень в якості офісів чи складів Житловим кодексом України не регламентовано.

❌ Визначено, що власник житлового будинку, квартири не має права використовувати його для промислового виробництва (Цивільний кодекс України).

Під процесом промислового виробництва розуміють процес перероблення (механічного, хімічного, ручного тощо), який здійснюють для виготовлення нової продукції (споживчих товарів, напівфабрикатів чи засобів виробництва), оброблення товарів, які були у використанні, надання промислових послуг. Такі види економічної діяльності класифікують у секціях “Добувна промисловість та розроблення кар’єрів”, “Переробна промисловість”, “Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря”, “Водопостачання; каналізація, поводження з відходами” та  “Будівництво”.

✅ Отже, підприємницька діяльність в сферах, що не відносяться до зазначених вище, в розумінні положень Цивільного кодексу України може здійснюватися в житловому будинку, квартирі.

Проте, окрім врахування заборони на здійснення промислового виробництва, слід зважати на інші обмеження у здійсненні права власності на житлове приміщення:

📍 Кожна особа при здійсненні своїх прав має утримуватися від дій, що можуть порушувати права інших осіб, завдавати шкоди довкіллю або культурній спадщині. Власник не може використовувати своє право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі.

📍 Здійснення своїх прав співвласником багатоквартирного будинку не має порушувати законні права та інтереси інших співвласників та правила добросусідства.

📍 Правилами користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків заборонено: зберігати у приміщеннях житлових будинків вибухонебезпечні чи екологічно шкідливі речовини і предмети; голосно співати і кричати, користуватися звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму з двадцять другої до восьмої години; проводити у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у святкові та неробочі дні цілодобово ремонтні роботи, що супроводжуються шумом; утримувати на балконах і лоджіях тварин, зокрема птицю, і бджіл.

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва в листі від 31.07.2007 року підтримав позицію, згідно якої громадяни можуть використовувати житлове приміщення для здійснення підприємницької та іншої діяльності за умови, якщо вони використовують житлове приміщення відповідно до його призначення (проживають в ньому), дотримуються правил користування житловим приміщенням (не використовують житлові приміщення для здійснення господарської діяльності промислового характеру), не завдають шкоди навколишньому середовищу, не порушують права та охоронювані законом інтереси громадян, юридичних осіб і держави.

Законодавством не передбачено отримання згоди інших співвласників багатоквартирного будинку на використання приватизованого житла під інші цілі, крім випадків, коли це використання передбачає переобладнання спільного майна власників багатоквартирного будинку.

👉 Слід зазначити, що перепланування житлових приміщень для розміщення в них офісів, контор,   торгових організацій та для інших цілей непромислового характеру чинним законодавством не передбачено.

Переобладнання житлових приміщень для використання їх в інших цілях проводиться в разі визначення їх непридатними для проживання з подальшим переведенням їх в нежилі. Можливість переведення житлових приміщень у статут нежитлових передбачена нормами Житлового кодексу України, однак порядок переведення житлового фонду у нежитловий на законодавчому рівні не визначений. Тому в регіонах такі відносини регулюються локальними нормативно-правовими актами.

Державними будівельними нормами визначено, що такі  приміщення (приміщення громадського  призначення)  можуть  бути  розміщені  в житлових  будинках  на  першому,  другому та цокольному поверхах і повинні мати входи і евакуаційні виходи,  ізольовані від  житлової частини будинку та використовуватися за призначенням.  

📍 Таким чином, нормами законодавства не заборонено громадянами використовувати власне житло для здійснення підприємницької діяльності, однак слід дотримуватися вказаних вище обмежень.

обратная связь
Остались вопросы?
Наши юристы проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам