Виключення із військового обліку: наслідки

01.09.2022

Введення воєнного стану в Україні, оголошення мобілізації та інші обставини, з якими, на жаль, зіткнулись українці, спонукають більшість правників змінити вектор своєї звичної направленості та з’ясовувати ряд правових питань, викликаних сьогоднішніми “воєнними” реаліями.

Нижче ми розберемось, чи вважатиметься особа військовозобов’язаною, якщо її виключено з військового обліку?

Отож, спершу з’ясуємо, хто такий “військовозобов’язаний” та якими основними характеристиками володіє особа наведеного статусу.

Закон України «Про військовий обов’язок та військову службу» визначає “військовозобов’язаних” як осіб, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Звертаємо увагу також і на те, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян України.

Таким чином, першочергово можна виділити такі ознаки “військовозобов’язаного”, як:

  • наявність громадянства України;
  • перебування в запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.
  • залучення на особливий період;

Як бачимо, вказана дефініція особи “військовозобов’язаного” не містить критерію «перебування на військовому обліку», а лише йдеться про перебування в запасі.

Відтак, що ж необхідно для перебування в запасі? Закон говорить про те, що в запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони перебувають на військовому обліку в відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та відповідних органах інших військових формувань.

Тобто, ознака перебування в запасі включає:

  • придатність за станом здоров’я до проходження військової служби;
  • не досягнення граничного віку перебування в запасі;
  • перебування на військовому обліку в відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та відповідних органах інших військових формувань.

Відповідно, особа може не перебувати на військовому обліку у випадку зняття з обліку такої особи чи її виключення з нього. 

Оскільки предметом нашого дослідження є саме “виключення”, то слід наголосити, що Закон України «Про військовий обов’язок та військову службу» містить вичерпний перелік громадян, що підлягають виключенню з військового обліку. Такими є громадяни:

1) призвані чи прийняті на військову службу;

2) проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти (у цьому та попередньому випадку вони є військовослужбовцями);

3) визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

4) досягли граничного віку перебування в запасі;

5) припинили громадянство України;

6) були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

7) скеровані для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

8) померли, або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми, або оголошені померлими.

Аналізуючи положення наведеного вище законодавства, можна відобразити наступний зв’язок між статусом військовозобов’язаного та виключенням особи з військового обліку:

  1. Виключення громадянина з військового обліку означає факт не перебування такої особи на обліку;
  2. Не перебування громадянина на військовому обліку свідчить про неможливість перебування такої особи в запасі;
  3. Неможливість перебування громадянина в запасі унеможливлює забезпечення мети військовозобов’язаного – комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Отже, цілком обґрунтованою є позиція, що громадяни, які виключені з військового обліку, не є військовозобов’язаними.

обратная связь
Остались вопросы?
Наши юристы проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам