Вихід із ТОВ- захист прав учасника

14.06.2021

В попередній статті ми розглянули 6 кроків, які необхідно здійснити для виходу учасника зі складу ТОВ. На перший погляд може здатися, що якщо учасник вийшов з ТОВ, то і права його на цьому припинились. Але це не так. Справа в тому, що існують майнові та немайнові  корпоративні права. Так, наприклад, право приймати участь в загальних зборах є немайновим корпоративним правом учасника, а право отримувати дивіденди — майновим. І якщо немайнові корпоративні права припиняються одразу з моменту державної реєстрації виходу з ТОВ, то майнові корпоративні права зберігаются аж до здійснення повного розрахунку з учасником Компанією. На жаль, не завжди Компанії виконують свій обов’язок перед вибувшим учасником.

Сьогодні хочу розповісти про один випадок з практики, коли учасник вийшов з ТОВ, але протягом декількох років не міг отримати ані виплати вартості частки, ані дивідендів. 

То ж як захистити свої майнові корпоративні права після виходу з ТОВ?

Крок 1. Отримати доступ до документів фінансової звітності.

Не пізніше 30 днів з дня, коли ТОВ дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов’язане повідомити колишньому учаснику вартість його частки, надати обгрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. При цьому вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

Ви маєте знати,що Компанія зобов’язана надати (колишньому) учаснику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки. Ці документи вам знадобляться для проведення незалежної оцінки вартості вашої частки, якщо є сумніви в обґрунтованому розрахунку вартості вашої частки.

Крок 2. Протидія штучному зниженню вартості частки.

В більшості випадків ТОВ в особі учасників ухиляється від проведення об’єктивної оцінки вартості корпоративних прав товариства з метою мінімізувати компенсацію за вихід учасника. На практиці це відбувається шляхом:

  1. замовлення оцінки корпоративних прав в оцінювача підконтрольного учасникам/ТОВ.

Протидія: вимога надати звіт про оцінку для здійснення його рецензування чи проведення альтернативної оцінки іншим суб’єктом оціночної діяльності.

  1. продаж активів ТОВ за балансовими, а не ринковими цінами.

Протидія: звернення до оцінювача або  аудитора, або проведення судової експертизи з метою доведення  невідповідності ціни договору рівню ринкових, що в свою чергу стало причиною погіршення майнового стану ТОВ, та звернення до суду з позовом про визнання договору недійсним у звязку з наявністю ознаків фіктивності.

  1. нарощування штучних зобов’язань зі сторони ТОВ перед кредиторами перед проведенням оцінки корпоративних прав.

Протидія: аналогічно до пункту 2.

  1. надання спотвореної фінансової звітності.

Протидія: звернення до незалежного аудитора з метою проведення перевірки фінансової документації ТОВ, у випадку ненадання фінансової звітності ТОВ — звернення до суду з клопотанням про витребування доказів в порядку забезпечення доказів (тобто до подання позову учасником проти ТОВ).

Крок 3. Встановити вартість частки учасника.

У випадку, якщо вам вдалось без будь-яких перепон отримати фінансову звітність ТОВ, наступним кроком буде звернення до незалежного оцінювача для визначення ринкової вартості чистих активів ТОВ та, відповідно, вашої частки. 

Важливо: обирайте оцінювача, який матиме відповідне кваліфікаційне свідоцтво в межах напрямку «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Крок 4. Отримання вартості частки.

ТОВ зобов’язане протягом 1 року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Якщо цього не відбулось протягом року з моменту вашого виходу — необхідно звертатися до суду з позовом про стягнення вартості частки учасника у статутному капіталі ТОВ.

Крім виплати вартості частки у статутному капіталі, учасник також має право на виплату дивідендів, які нараховуються до дня, що передує даті виходу з ТОВ. Важливо розуміти, що деякі ТОВ вводять своїх учасників в оману, та просять закріпити в заяві про вихід відмову від компенсації. Однак, згідно з актуальною судовою практикою така відмова є недійсною, оскільки суперечить діючому законодавству.

Сподіваюсь, ця інформація стане вам у нагоді. У будь-якому разі не нехтуйте професійною допомогою, та звертайтесь до юристів з метою належного захисту ваших прав. 

обратная связь
Остались вопросы?
Наши юристы проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам