Удосконалення механізму протидії рейдерству

03.06.2022

12.05.2022 Верховною Радою України прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству». Закон набирає чинності через місяці з дня опублікування, з деякими винятками.

Закон вносить комплекс системних змін, які спрямовані на усунення можливостей для протиправного захоплення нерухомості та бізнесу, які вдалося встановити за результатами практики розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

Закон передбачає такі зміни:

 1. Зміни щодо процедури оскарження рішень, здійснення дій або бездіяльності державного реєстратора, рішень територіального органу Мін’юсту

Встановлений строк, протягом якого особа може звернутися зі скаргою на рішення державного реєстратора до Мін’юсту. Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені, якщо з моменту прийняття відповідного рішення, здійснення дії чи бездіяльності їх вчинення не минув 1 рік. У випадку оскарження  рішення територіального органу Мін’юсту — не пізніше 6 місяців з дня прийняття такого рішення.

До прийняття закону, з огляду на відсутність відповідного обмеження Мін’юст розглядав скарги на рішення, з моменту прийняття яких могло минути багато років.

Скарга на рішення, здійснення дії або бездіяльності може бути подана протягом 2 місяців, а у випадку оскарження рішення територіального органу Мін’юсту 1 місяця з моменту, коли скаржник дізнався про таке рішення, дію або бездіяльність. Якщо встановлений строк на оскарження був пропущений, скарга має містити також відомості про дату, коли скаржник дізнався про порушення своїх прав.

Визначені правила обрахування строків подання скарги.

 1. Законом запроваджено проведення окремих реєстраційних дій в ЄДР без участі державного реєстратора, в автоматичному режимі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг:
 • державної реєстрації фізичної особи підприємцем;
 • державної реєстрації змін до відомостей про ФОП;
 • державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОПом, крім державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОПа  у зв’язку з її смертю, оголошенням померлою або визнанням безвісно відсутньою;
 • державної реєстрації створення юридичної особи на підставі модельного статуту;
 • державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що проводиться виключно на підставі відомостей, зазначених керівником юридичної особи у заяві, та не потребує рішення учасників юридичної особи (наприклад, зміна місцеперебування юридичної особи, видів діяльності, інформації для здійснення зв’язку з юридичною особою);
 • державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що потребує рішення учасників юридичної особи (крім рішень щодо розміру статутного (складеного) капіталу, розміру часток у статутному (складеному) капіталі, складу учасників чи керівника юридичної особи), – за умови одностайного прийняття рішення такими учасниками, що підтверджується їх кваліфікованими електронними підписами;
 • державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи або про скасовування рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, — за умови одностайного прийняття рішення такими учасниками чи відповідним органом юридичної особи, що підтверджується їх кваліфікованими електронними підписами.

Законом передбачена можливість захисту прав суб’єктів такої реєстрації — оскарження  реєстраційної дії в ЄДР, проведеної в автоматичному режимі до суду або Міністерства юстиції України.

Зміни набувають чинності через 4 місяці з дня опублікування Закону.

 1. Правочин про розірвання договору оренди землі сільськогосподарського призначення, за яким орендарем є юридична особа (крім акціонерного товариства, повного та командитного товариства), проголошується за замовчуванням та потребує попереднього рішення загальних зборів учасників про надання згоди на його укладення.

Учасники можуть встановити у статуті, що такий правочин не є значним.

Зміни набувають чинності через 4 місяці з дня опублікування Закону.

 1.  Удосконалюються правила підписання рішень загальних зборів учасників юридичної особи.

Протокол зборів стосовно зміни керівника юридичної особи  (крім АТ, громадських формувань та ОСББ) має бути підписаний учасниками, які голосували за відповідне рішення та голосів яких достатньо для його прийняття (у випадку якщо таких учасників не більше 10).

Проте статутом можна передбачити інше правило підписання такого рішення.

Зміни набувають чинності через 4 місяці з дня опублікування Закону.

 1. Законодавець передбачив забезпечення порталом електронних сервісів інформування в режимі реального часу засновників (учасників) юридичних осіб, керівника юридичної особи засобами телекомунікаційного зв’язку (за наявності інформації про здійснення зв’язку з такими особами в ЄДР) про факт:
 • подання (приймання) документів для проведення реєстраційних дій щодо такої юридичної особи;
 • проведення реєстраційних дій з повідомленням відповідних актуальних відомостей з ЄДР.
 1. Уточнено перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення реєстраційних дій, до яких віднесено:
 • документ, що підтверджує повноваження законного представника особи;
 • нотаріально посвідчена довіреність;
 • довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави;
 • рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) керівника (у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, у зв’язку з призначенням (обранням) за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником);
 • довіреність, видана за підписом керівника політичної партії, керівника її структурного утворення чи іншої особи, уповноваженої діяти від імені політичної партії, її структурного утворення та засвідчена печаткою політичної партії, її структурного утворення (у разі проведення реєстраційних дій щодо політичної партії, структурного утворення політичної партії).

Інші зміни:

 • Передбачається обов’язок державного реєстратора у разі виявлення ним фактів використання його ідентифікаторів повідомити про такі факти та алгоритм такого повідомлення.
 • Уточнено положення щодо усунення технічних помилок, допущених під час внесення до ДРРП відомостей про речові права, обтяження речових прав.
 • Встановлений обов’язок органів державної влади, підприємства, установи та організації безоплатно надавати запитувану державним реєстратором інформацію в паперовій і (за можливості) в електронній формі не пізніше трьох робочих днів.
 • Унормовано оновлення характеристики об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці (склад, фактична площа, об’єм, технічний стан), під час проведення реєстраційних дій чи отримання інформації з ДРРП в режимі реального часу в порядку інформаційної взаємодії з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва (у разі наявності у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва відомостей про такий об’єкт).
 • Уточнені умови відкриття розділу ДРРП щодо земельної ділянки та щодо  новоствореного об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці.
 • Оновлено перелік підстав, за яких наявність зареєстрованого обтяження речових прав на нерухоме майно НЕ буде підставою для відмови у державній реєстрації. 
обратная связь
Остались вопросы?
Наши юристы проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам