Що робити при отриманні неякісних послуг з теплопостачання: алгоритм дій

11.01.2022

Порядок надання послуг з теплопостачання регламентує Закон України “Про житлово-комунальні послуги”. Відповідно до положень закону комунальні послуги мають бути якісними та відповідати встановленим законодавством України вимогам.

Встановлені нормативи з температури повітря у приміщеннях: нормативна температура повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу) за умови їх утеплення споживачами та вжиття власником (балансоутримувачем) будинку та/або виконавцем заходів до утеплення місць загального користування будинку має бути не меншою 18°C, а у наріжних кімнатах 20°C.

Обов’язок забезпечення відповідності якості комунальної послуги встановленим вимогам покладається на виконавця такої послуги. У разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складення та підписання Акта-претензії споживача.

Що робити при отриманні неякісних послуг з теплопостачання? Для зручності підготували алгоритм дій:

1. У разі невідповідності температури в приміщенні встановленим нормам споживач має право викликати виконавця комунальної послуги, управителя для перевірки якості наданих послуг.

Виконавець комунальної послуги або управитель (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) зобов’язаний прибути на виклик споживача у строки, визначені в договорі про надання послуги, але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення споживача.

Звернення може бути:

  • в усній формі особисто,
  • за допомогою телефонного зв’язку, 
  • в письмовій формі за поштовою або електронною адресою, що зазначена в договорі про надання відповідних послуг.


У зверненні обов’язково зазначається прізвище, ім’я та по батькові, місце фактичного проживання споживача, а також найменування ненаданої, наданої не в повному обсязі або неналежної якості послуги.


Виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний на вимогу споживача надати в усній формі особисто, за допомогою телефонного зв’язку або в письмовій формі за поштовою або електронною адресою, що зазначена в договорі про надання відповідної послуги, інформацію про прізвище, ім’я та по батькові, посаду особи, яка прийняла звернення, його реєстраційний номер та час прийняття.

2. Проведення перевірки температури повітря комісією.

Виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний прибути на виклик споживача у строки, визначені в договорі про надання відповідних послуг, але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання претензії споживача. За результатами проведеної перевірки складається акт-претензія. 


Споживач зобов’язаний забезпечити виконавцю комунальної послуги (його представнику) або управителю багатоквартирного будинку доступ до житла, в якому має проводитися перевірка.


Відмова споживача в наданні виконавцю комунальної послуги (його представнику) або управителю багатоквартирного будинку доступу до житла є підставою для відмови в задоволенні претензії споживача.


Акт складається у двох примірниках і підписується членами комісії, і власником квартири як споживачем послуги. У разі неприбуття виконавця комунальної послуги або управителя (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт підписується споживачем, а також не менш як двома споживачами відповідної послуги, які проживають (розташовані) в сусідніх будівлях (у приміщеннях — якщо послуга надається у багатоквартирному будинку), і надсилається виконавцю комунальної послуги або управителю (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) рекомендованим листом.


​​Виконавець комунальних послуг або управитель багатоквартирного будинку протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або надає споживачу обґрунтовану письмову відмову.


У разі ненадання виконавцем відповіді в установлений строк претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем.

3. Звернення про здійснення перерахунку розміру плати за надання послуг з централізованого опалення на підставі Акта-претензії.

Відповідно до встановленого порядку проведення перерахунків виконавець зобов’язаний здійснити перерахунок плати за фактично надані послуги шляхом зменшення розміру плати за надання послуг з урахуванням вимог, встановлених цим же Порядком.

Перерахунок має бути проведений  протягом  місяця,  що настає за  розрахунковим,  

перерахунок  розміру  плати  за  надані споживачеві  послуги  у разі ненадання їх або надання не в повному обсязі,  зниження якості проводиться незалежно від наявності заборгованості за надані послуги

4. Якщо перерахунок розміру плати за надання послуг з централізованого опалення так і не було проведено виконавцем можна звернутися до суду з вимогою до виконавця послуги провести такий перерахунок.Споживач також має право звернутися до відповідних уповноважених державних органів за захистом порушених прав щодо якості надання комунальних послуг та/або послуг з управління багатоквартирним будинком.

обратная связь
Остались вопросы?
Наши юристы проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам