Що потрібно знати про сертифікати COVID-19

13.09.2021

Дія City — це віртуальна вільна економічна зона зі спеціальним податковим, фінансовим і правовим режимом. Українці та підприємці з усього світу матимуть можливість швидко реалізовувати свої найамбітніші інноваційні та бізнес-ідеї без втручання держави.

Саме з 14.08.2021 року набрав чинності Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 № 1667-ІХ, яким запроваджено відповідний правовий режим та визначено організаційні, правові й фінансові засади його функціонування (опублікований в «Голос України» від 13.08.2021 № 153)

Напрямки діяльності в Дія City:

— розробка та тестування програмного забезпечення, включно з виданням комп’ютерних ігор;

— видання та розповсюдження ПЗ, зокрема SaaS;

— навчання комп’ютерній грамотності, програмуванню, тестуванню та технічній підтримці ПЗ Digital marketing та Ads з використанням ПЗ, розробленого резидентами R&D у сфері IT;

— кіберспорт;

— постачання послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;

— кібербезпека;

— робототехніка.

Закон запроваджує, зокрема:

Гіг-контракт — цивільноправовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія City як замовника, а резидент Дія City зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт та/або надання послуг, а також соціальні гарантії, передбачені Законом.

Гіг-спеціаліст — фізична особа, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або виконавцем.

Статус резидента Дія City надаватиме уповноважений центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері цифрової економіки. Інформація про компанії, що мають/перебували у статусі резидента Дія.City, міститиметься в електронному реєстрі Дія City, який є відкритим.

Резидентом Дія City може бути юридична особа, зареєстрована на території України, незалежно від її місце знаходження та місця провадження господарської діяльності, яка відповідає всім таким вимогам:


1) здійснює один або кілька видів діяльності, визначених цим Законом;

2) розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам становить не менше, ніж еквівалент 1200 євро;

3) середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів становить не менше дев’яти осіб;

4) сума кваліфікованого доходу юридичної особи (чистого доходу від реалізації продукції та роялті (якщо такі суми роялті не враховано у чистий дохід від реалізації продукції), отриманого за перших три календарних місяці становить не менш як 90 відсотків суми її загального доходу за такий період, а сума кваліфікованого доходу, отриманого за кожен календарний рік перебування у статусі резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми загального доходу юридичної особи за той самий період (за наявності загального доходу).

Не може бути резидентом Дія City юридична особа:

1) яка зареєстрована на території та/або відповідно до законодавства іноземної держави;

2) у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належать державі Україна або територіальній громаді;

3) яка має статус неприбуткового підприємства, установи, організації;

4) яка порушила вимоги законодавства щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників та/або подання інформації про структуру власності юридичної особи;

5) прямим або опосередкованим власником часток (акцій) у статутному (акціонерному) капіталі якої є держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором, або юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства такої держави, або фізична особа, яка постійно (переважно) проживає у такій державі. Це положення не застосовується у разі здійснення володіння часткою (акціями) у статутному (акціонерному) капіталі через юридичну особу, акції якої перебувають в обігу на фондових біржах згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (крім випадків реєстрації такої юридичної особи відповідно до законодавства держави-агресора);

6) у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належать юридичним особам, зареєстрованим у державах, включених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

7) стосовно якої застосовано спеціальні економічні або інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства України, або визнані Україною міжнародні санкції або яка є пов’язаною особою особи, стосовно якої застосовано такі обмежувальні заходи (санкції);

8) яка визнана банкрутом;

9) яка перебуває у процесі припинення, крім перетворення;

10) яка протягом більш як 30 днів має податковий борг, загальна сума якого становить понад 10 мінімальних заробітних плат (виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного календарного року);

11) яка є постачальником послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, та не виконала вимоги законодавства щодо включення до певного реєстру, постановки на облік, отримання ліцензії чи іншого дозвільного документа (якщо такі вимоги встановлені законодавством як умова надання відповідних послуг);

12) яка здійснює діяльність з організації та/або проведення азартних ігор, крім діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

Загальними засадами правового режиму Дія City є:

Свобода діяльності — наявність у всіх резидентів Дія City права самостійно провадити господарську діяльність, права обирати форми організації такої діяльності та форми співпраці з третіми особами з урахуванням положень цього Закону, а також наявність у фахівців права самостійно здійснювати будь-яку не заборонену законом діяльність, права обирати форми організації такої діяльності та форми співпраці з іншими особами.

Невтручання — невтручання держави, державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність резидентів Дія City, якщо така діяльність здійснюється в межах цього Закону та іншого законодавства України.

Презумпція правомірності діяльності резидентів Дія City — прийняття рішення на користь резидентів Дія Сіті або заявників у разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) тлумачення прав та обов’язків резидентів Дія Сіті або заявників, або держави, або державних органів чи органів місцевого самоврядування, або їх посадових осіб.

Стабільність — гарантія державою збереження правового режиму Дія City та стабільності його умов, передбачених цим Законом та законами України, що визначають особливості оподаткування резидентів Дія Сіті, протягом строку, визначеного цим Законом, включаючи недопустимість обмеження чи звуження змісту прав та гарантій, передбачених правовим режимом Дія Сіті, а також недопустимість збільшення регуляторного навантаження на резидентів Дія City протягом такого строку.

Формальний характер процедури набуття статусу резидента Дія City — відсутність вимог щодо отримання спеціальних дозволів, ліцензування чи здійснення заходів державного нагляду (контролю) для подання та розгляду заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті і внесення інформації про заявника до реєстру Дія Сіті.

Добровільність резидентства в Дія City — неприпустимість прямого чи опосередкованого примусу юридичних осіб до набуття статусу резидента Дія City.

Наведені засади поширюються не лише на резидентів Дія City, а й на всі ІТ-компанії.

Дія City є альтернативою чинним умовам цифрової економіки та функціонуватиме паралельно з ними. 

обратная связь
Остались вопросы?
Наши юристы проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам