Сексизм в рекламі – що зміниться після вступу закону в силу?

18.10.2021

На сьогодні в законодавстві України передбачена відповідальність за дискримінацію в рекламі, в тому числі й за статевою ознакою. Разом з тим, ЗУ «Про рекламу» не містить дефініції «дискримінація за ознакою статі». 

Відтак, 10 вересня 2021 року Верховна рада України у 2-му читанні проголосувала за законопроект № 3427 

«Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі», яким встановлюється відповідальність саме за дискримінацію у рекламі за статевою ознакою та вводиться поняття «дискримінаційна реклама» та «дискримінаційна реклама за ознакою статі».

Прийняття закону відповідає міжнародним зобов’язанням України відповідно до Конвенції ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок. Протидія дискримінації за ознакою статі передбачена також Угодою про асоціацію України з Європейським Союзом та іншими міжнародними документами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема — Стратегією гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки та Глобальними цілями сталого розвитку ООН.

Зокрема, згідно із законопроектом:

дискримінаційна реклама — це реклама, яка вміщує чи використовує твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками щодо особи та/або групи осіб, а також такі, що дискредитують товари інших осіб;

—  дискримінаційна реклама за ознакою статі — реклама, яка:

  • містить твердження та/або зображення про інтелектуальну, фізичну, соціальну чи іншого виду перевагу однієї статі над іншою, та/або про стереотипність ролі чоловіка та жінки, що обмежує свободу життєвого вибору людини; принижує гідність людини за ознакою статі; 
  • демонструє насильство за ознакою статі; містить зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкта з метою привернення уваги споживача, та/або натяки (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не мають прямого відношення до рекламованого продукту чи способу його споживання.

За дискримінаційну рекламу або дискримінаційну рекламу за ознакою статі до відповідальності буде притягуватися саме рекламодавець у вигляді штрафу в розмірі 10 мінімальних зарплат (станом на сьогодні — це 60 000 грн) та спростування відповідної реклами.

За неподання, несвоєчасне подання або подання завідома неправдивої інформації про вартість розповсюдженої реклами та/або виготовлення реклами Держпродспоживслужбі, на рекламодавців, виробників реклами та розповсюджувачів реклами накладається штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (в грошовому еквіваленті — 1 700 грн). 

обратная связь
Остались вопросы?
Наши юристы проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам