Повернення майна. Скасування ряду незаконних договорів

08.04.2021

🏡 Змоделюємо ситуацію, у вас незаконно «відібрали» будинок та оформили його на іншу особу. З метою повернення власності Ви звернулися до суду, але під час розгляду справи будинок було перепродано декілька разів.

⏳ Зазвичай, розгляд подібних справ затягується на роки, а судові витрати можуть бути більшими, ніж вартість самого майна! Не кажучи вже про постійне емоційне напруження.

❓ Що робити в такій ситуації? До кого звертатися з позовом? Чи потрібно скасовувати всі перепродажі чи достатньо тільки перший?

✅ Дана стаття допоможе зрозуміти яким чином краще діяти в такій ситуації для того, щоб повернути своє право, заощадити час та кошти.

Крок 1. НЕОБХІДНО ЗУПИНИТИ ПОДАЛЬШІ ПЕРЕПРОДАЖІ МАЙНА.

У цивільному законодавстві передбачено механізм забезпечення позову. Це спеціальні заходи, які застосовуються судом за заявою осіб (до подачі позову та на будь-якій стадії розгляду справи), які беруть участь у справі з метою забезпечення можливості реалізації судового рішення.

Доцільно використати наступні види забезпечення позову:

– накладення арешту на майно, що належить відповідачу і знаходиться у нього чи інших осіб;

– заборона відповідачеві та/або іншим особам вчиняти певні дії, що стосуються предмета спору, в тому числі передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов’язання.

Крок 2. ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ ПЕРШОГО ДОГОВОРУ, ЗА ЯКИМ МАЙНО НЕЗАКОННО ВИБУЛО З ВАШОЇ ВЛАСНОСТІ.

Статтею 203 ЦК України визначено вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину, а саме:

– відповідність змісту правочину вимогам законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам;

– правомочність особи, яка вчиняє правочин (вона повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності);

– свобода волевиявлення;

– реальність та спрямованість на настання правових наслідків, що обумовлені ним;

– правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей;

– дотримання встановленої законом формі правочину.

В Україні існує презумпція правомірності правочину.

Це означає, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним. Отже, вчинений правочин вважається правомірним, тобто таким, що породжує, змінює або припиняє цивільні права й обов’язки, доки ця презумпція не буде спростована, зокрема, на підставі рішення суду, яке набрало законної сили.

Недійсність правочину — наслідок який виникає у випадку недотримання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, вказаних в п.п. 1-4 ст. 203 ЦК України.

Існує два види недійсних правочинів:

1) нікчемний правочин — правочин недійсність якого встановлена законом. У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається;

2) оспорюваний правочин — правочин недійсність якого прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність. Такий правочин може бути визнаний судом недійсним.

Метою цього шагу є підтвердження того, що правочин був незаконним та таким, що порушив ваші права. Це є найважливішою дією, яку необхідно вчинити для поновлення своїх порушених прав.

Крок 3. ВИТРЕБУВАННЯ МАЙНА ІЗ ЧУЖОГО НЕЗАКОННОГО ВОЛОДІННЯ.

Відповідно до ст.ст. 387-388 ЦК України, власник має право витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним у разі, якщо майно:

1) було загублене власником або особою, якій він передав майно у володіння;

2) було викрадене у власника або особи, якій він передав майно у володіння;

3) вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом

Власник може витребувати належне йому майно від особи, яка є останнім його набувачем, незалежно від того, скільки разів це майно було відчужене до того, як воно потрапило у володіння останнього набувача.

Розгляд та вирішення вказаних категорій справ може без належного юридичного супроводу може бути розтягнутим на тривалий час. Тому, важливо звернутися за допомогою до кваліфікованих юристів, які повернути ваше майно, зекономлять час та кошти.

обратная связь
Остались вопросы?
Наши юристы проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам