Особливості трудових відносин між працівником та ФОП

30.11.2020

Фізичні особи – підприємці (відомі нам як “ФОПи”), як правило, не обходяться без найманих працівників. Дійсно, ФОПи складають досить вагому частку від усіх роботодавців і незалежно від обраної системи оподаткування на них повною мірою поширюються норми трудового законодавства. Отож, ключові характеристики трудових відносин ФОПа-роботодавця та найманого ним працівника полягають в наступному ⬇️

Трудовий договір між ФОПом та працівником укладається обов’язково в письмовому вигляді у двох примірниках. 

Форма договору є типовою та затверджена Мінсоцполітики.

❗ВАЖЛИВО: починаючи з 01.01.2015, такого роду договори не потрібно реєструвати у державній службі зайнятості. 

Додатковими підставами припинення дії трудового договору між ФОПом та працівником є:

  1. призов/вступ ФОПа чи працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу;
  2. призов або мобілізація ФОПа під час особливого періоду. В такому випадку допускається не погоджувати розірвання трудового договору з виборним органом первинної профспілкової організації.  Також ФОП повинен протягом місяця після демобілізації провести розрахунок з працівником і видати йому трудову книжку із внесеним записом;
  3. смерть роботодавця – ФОПа. 

⚖️ ВС дійшов висновку, що у разі притягнення до відповідальності фізособи-підприємця на підставі ч. 2 ст. 265 КЗпП і ч. 3 ст. 41  КУпАП, повністю збігаються суб’єкт відповідальності і вид порушення (допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору). 

Більше того, правопорушення, передбачені у ч. 2 ст. 265 КЗпП та ч. 3 ст. 41  КУпАП належать до адміністративної відповідальності. Таким чином, ФОП не може відповідати за одне і те саме правопорушення одночасно за КЗпП та  КУпАП.

Зокрема, ФОП розробляє локальні акти, займається веденням трудових книжок працівників та книги реєстрації локальних актів, розробляє правила внутрішнього трудового розпорядку, веде табелі обліку використання робочого часу тощо. 

👆 КОРИСНО ЗНАТИ: чинним законодавством для ФОПа не передбачено обов’язку мати штатний розпис та укладати колективний договір (допустимо керуватися іншим нормативним актом в частині виплати заробітної плати). 

💰 Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються ФОПом за обов’язковою згодою з виборним органом первинної профспілкової організації, що представляє інтереси більшості працівників або з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

📒 Трудові книжки працівників, які працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб – підприємців без створення юридичної особи з правом найму, та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов’язану з наданням послуг, зберігаються безпосередньо у працівників. Усі записи до трудової книжки найманого працівника ФОП робить самостійно і засвідчує своїм підписом (і печаткою — за наявності).

💙 Юристи ЮК “Привілей” завжди готові  надати юридичну консультацію як ФОПу, так й працівнику з питань укладання та ведення такого роду трудових відносин.

обратная связь
Остались вопросы?
Наши юристы проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам