Несплата орендної плати під час воєнного стану

20.05.2022

Несвоєчасна часткова чи повна сплата орендної плати за користування орендованим майном є порушенням орендарем його зобов’язань за договором оренди. Внаслідок зазначеного настають правові наслідки, встановлені договором оренди або законом, зокрема стягнення штрафних санкцій та / або дострокове припинення дії такого договору.  

При цьому цивільне законодавство передбачає звільнення особи від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили (форс-мажору).

ТПП України офіційним листом від 28 лютого 2022 року засвідчила як форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) військову агресію російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану. Тобто ТПП України підтвердила, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору.

Однак, звертаємо увагу! Форс-мажорні обставини не звільняють особу від виконання зобов’язань за договором, а лише звільняють від відповідальності за порушення зобов’язань, виконання яких є неможливим внаслідок таких обставин. Тобто орендар і надалі повинен сплачувати орендну плату, але якщо через форс-мажорні обставини він порушить строк сплати орендної плати – він не буде притягнутий до відповідальності.

Якщо через форс-мажорні обставини можливість користування орендованим майном істотно зменшилася – Орендар має право вимагати зменшення плати за користування таким майном.

Якщо ж через форс-мажорні обставини орендар не може користуватись орендованим майном – він звільняється від плати за весь час, протягом якого таке майно не могло бути ним використане через такі обставини. Однак, обов’язок неможливості користування орендованим майно покладається саме на орендаря. Тому у разі виникнення спору  з орендодавцем щодо можливості використання орендованого майна під час воєнного стану – орендарю необхідно буде доводити, що він не мав можливості користуватися орендованим майном.
Отже, запровадження воєнного стану та засвідчення його як форс-мажорні обставини не звільняє орендаря від обов’язку сплачувати орендну плату, а лише є правовою підставою звільнення від відповідальності орендаря за невиконання ним грошових зобов’язань за договором оренди.

обратная связь
Остались вопросы?
Наши юристы проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам