Крипторинок відтерпер легальний

22.03.2022

Президент Володимир Зеленський підписав Закон України «Про віртуальні активи», що був прийнятий Верховною Радою України 17.02.2022 року.

Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами.

Наразі у Верховній раді зареєстрований законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами» від 15.11.2019, голосування за яким ще не відбувалося.  

Закон регулює правовідносини, що виникають у зв’язку з оборотом віртуальних активів в Україні, визначає права та обов’язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обороту віртуальних активів.

Мінцифри інформує, що цей Закон створює умови для запуску в Україні легального ринку віртуальних активі, який регулюватиме НКЦПФР.

Основні положення Закону:

1. Визначено правовий статус віртуальних активів, їх класифікацію та права власності віртуальних активів.

Віртуальний актив — нематеріальне благо, що є об’єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Існування та оборотоздатність віртуального активу забезпечується системою забезпечення обороту віртуальних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові права, зокрема права вимоги на інші об’єкти цивільних прав.

Закон чітко встановлює, що віртуальні активи не є засобом платежу на території України та не можуть бути предметом обміну на майно (товари), роботи (послуги).

Право власності на віртуальні активи може виникати на підставі договорів купівлі-продажу, бартеру, рішення суду, спадкування тощо.

2. Визначає регуляторів ринку — Національний банк України та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

До Повноважень НКЦПФР віднесено, зокрема:

  • формування та реалізація політики у сфері віртуальних активів;
  • визначення порядку обороту віртуальних активів;
  • видання дозволів постачальникам послуг віртуальних активів;
  • здійснення нагляду та фінансового моніторингу цій сфері.

НБУ здійснюватиме державне регулювання обороту окремого виду віртуальних активів — забезпеченого віртуального активу, що забезпечений валютними цінностями та емітований резидентом України.

3. Створює умови для подальшого формування правового поля на ринку віртуальних активів.

Законом внесено зміни до низки законодавчих актів. Для повноцінного запуску ринку віртуальних активів Мінцифри також активно працює над внесенням змін до Податкового та Цивільного кодексів України.

4. Визначає перелік постачальників послуг віртуальних активів та умови їх реєстрації.

5. Передбачає впровадження заходів фінансового моніторингу у сфері віртуальних активів.

Закон застосовується до правовідносин, що виникають у зв’язку з вчиненням правочину, предметом якого є віртуальний актив, якщо:

  • сторони визначили право України як таке, що підлягає застосуванню до правочину в цілому або до окремої його частини;
  • якщо обидві сторони правочину є резидентами України;
  • якщо особа, яка здійснює операції з віртуальними активами у своїх інтересах (набувач віртуального активу), є резидентом України.

Також Закон застосовується у разі постачання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, якщо суб’єкти таких правовідносин мають зареєстроване місцеперебування або постійне представництво на території України.

обратная связь
Остались вопросы?
Наши юристы проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам