Корпоративний договір: чим регулюється та як реалізується

26.01.2022

Вже декілька років український бізнес практикує укладення корпоративних договорів. В чому його особливості, розглянемо далі.

Адвокат та партнер ЮК «Привілей» Василь Фірчук  розглянув правове регулювання корпоративних договорів, а також їх практичну реалізацію.

Корпоративний договір — договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації, є безвідплатним і вчиняється в письмовій формі.

Новелою українського законодавства є інтегрування в нього положень про корпоративний договір. Для розуміння різниці між статутом та корпоративним договором можна поставити до них наступні питання:

  • статут відповідає на питання «що?»
  • корпоративний договір — «яким чином?»


Що встановлює статут, те реалізується у відповідності до корпоративного договору.

Практична реалізація корпоративного договору:

1. Щодо управління товариством

Статут, визначає права/повноваження, а корпоративний договір визначає механізм реалізації таких прав/повноважень. Корпоративним договором заборонено врегулювати питання, пов’язані з управлінням товариством, інакше, ніж передбачено законодавством чи статутом. Водночас, корпоративний договір може визначити безпосередній механізм реалізації учасниками своїх прав.

Наприклад, у статуті товариства передбачено, що ухвалення рішення з питань призначення керівника товариства потребує одностайного голосування, а корпоративний договір може визначити, що кандидатуру керівника пропонує один з учасників, а інший — зобов’язаний проголосувати за запропонованого кандидата.

2.  Щодо реалізації частки в товаристві

Окрім питань управління, корпоративний договір також може визначати умови або порядок визначення умов, на яких учасник має право або зобов’язаний купити або продати частку у статутному капіталі (її частину), а також визначати випадки, коли таке право або обов’язок виникає.

3. Щодо відповідальності за порушення

Принциповою різницею між наслідками порушення статуту та корпоративного договору є те, що у випадку порушення останнього може є можливість застосувати до порушника санкції за порушення — штрафи, компенсації та ін. (у випадку їх передбачення в договорі). У разі порушення статуту фактично є лише можливість оспорювання рішень, ухвалених із порушенням його положень. 

Презумпція нікчемності договору, укладеного стороною корпоративного договору на порушення такого корпоративного договору, якщо інша сторона за договором знала або мала знати про таке порушення. Тому під час укладення договору з учасником товариства щодо його корпоративних прав, іншій особі треба додатково впевнитися в тому, що немає корпоративного договору або в такому договорі немає положень, які могли б слугувати підставою для нікчемності правочину.

Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або договором. 

Безвідклична довіреність з корпоративних прав

Вказана довіреність, видається для виконання або забезпечення виконання зобов’язань учасників-сторін корпоративного договору. Предметом останнього мають бути права на частку в статутному капіталі або повноваження учасників. Довіритель зазначає в довіреності, що до закінчення її строку вона не може скасовуватися без згоди представника або може скасовуватися, але лише у випадках, передбачених у самій довіреності. Безвідклична довіреність з корпоративних прав може бути тільки нотаріально посвідченою.

І корпоративний договір, і безвідклична довіреність — це гнучкий і дуже зручний інструмент. Але він буде безпечним і корисним лише в руках добросовісних суб’єктів.

обратная связь
Остались вопросы?
Наши юристы проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам