Аудіозапис як засіб доказу

27.07.2021

🎧 Аудіозапис в якості доказу в суді

З урахуванням розвитку цифрових технологій та постійного розвитку засобів комунікації, трансформуються й методи та способи доказування обставин у ході судового процесу. На сьогоднішній день важливе значення набувають електронні докази. 

Електронні докази — це інформація в електронній (цифровій) формі, яка містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема: 

  • електронні документи (у т. ч. текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо);
  • веб-сайти (сторінки);
  • текстові, мультимедійні та голосові повідомлення;
  • метадані, бази даних;
  • інші дані в електронній формі.

Одним із таких електронних доказів є аудіозапис. Він є правомірним у разі відсутності переконливих аргументів і доказів, які ставили б під сумнів допустимість аудіозапису як доказу, та незаявлення учасниками справи клопотань про призначення у справі фонетичної експертизи для спростування відповідного доказу.

Часто виникають ситуації, коли учасники справи заперечують достовірність аудіозапису, наданого у якості доказу та вказують на їх фальсифікацію шляхом монтажу і спростування вказаних обставин можливе лише шляхом проведення експертизи.

Застосування електронних доказів у судочинстві надає більше можливостей для доказування. А в окремих категоріях справ електронні докази інколи мають вирішальне значення. Однак, законодавство потребує адаптації та найбільш детальної регламентації з метою усунення прогалин, що ускладнюють процес доказування шляхом використання електронних доказів. 

обратная связь
Остались вопросы?
Наши юристы проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам