Адвокатська таємниця

04.06.2021

🤐 Адвокатська таємниця

Поняття адвокатської таємниці закріплено у ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 року.

✅ Адвокатською таємницею є будь-яка інформація про клієнта, а також питання, з яких клієнт звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності.

Інформація або документи можуть втратити статус адвокатської таємниці за письмовою заявою клієнта.

Обов’язок зберігати адвокатську таємницю поширюється на:

  • адвоката
  • помічника адвоката
  • стажиста та осіб, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом
  • особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю.

📌 Адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання зобов’язані забезпечити умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення.

Особи, винні в доступі сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошенні, несуть відповідальність згідно із законом.

❎ Не є порушенням адвокатської таємниці подання адвокатом в установленому порядку та законом інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

ЮК “Привілей” забезпечить умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення.

обратная связь
Остались вопросы?
Наши юристы проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам